Coen Ringeling

Coen Ringeling (1990)

In het atelier voelt Coen zich thuis. Hij verliest zich in zijn tekeningen van ingewikkelde steden, mysterieuze bossen en eindeloze oceanen waar vreemde figuren vliegen, zwemmen of lopen. Ook maakt hij fantasieverhalen, opeenvolgend in verschillende tekeningen.

Coen tekent van jongs af aan, in de talentklas van het Auris College in Rotterdam is hij ontdekt en kon bij Herenplaats aan de slag. Ook thuis heeft Coen altijd veel getekend. Daar plakte hij met plakband acht A4-vellen aan elkaar tot een geheel. Liggend op de grond tekende hij met kleurpotloden werelden op eilandjes die onderling met elkaar waren verbonden door bruggen en dijken.

Wie de tekeningen aandachtig bestudeert, ziet steeds nieuwe elementen en optische grapjes, wat doet denken aan het werk van Coens idool M.C. Escher (1898-1972). Trappen leiden nergens heen en huizen veranderen in kastelen. Ook verwijst Coen graag naar computergames met zelf verzonnen ‘levels’.

Zijn humorvolle tekeningen worden bevolkt door wezentjes die lijken te zijn weggelopen uit computergames. Door zijn intense manier van tekenen, krijgt zijn rusteloze geest een focus en kan hij lang en geconcentreerd werken aan zijn werelden vol fantasie.

Exposities

2014 Eucrea, Coen is genomineerd voor de EUWARD 2014 in Duitsland.
2014 Outsider Art expositie in Galerie Herenplaats Rotterdam.
2017 Outsider Art Museum, Amsterdam
2018 “Zomergasten” – Dr. Guislain Museum, Gent (België)
2018 Outsider Art Fair, Parijs (Frankrijk)
2018 Muurschildering Spaanse Polder door Painture Collective, Rotterdam
2019 Erasmus Gallery, Rotterdam
2019 ‘Outsider Art Fair’, Parijs
2019 Cartoon Festival 2019, tentoonstelling in Centrale Bibliotheek, Rotterdam
2020 ‘Publieke Werken Rotterdam’ – tentoonstelling in de buitenruimte door heel Rotterdam

Collecties

Outsider Art Museum, Amsterdam

Collectie van Max E. Ammann, Zwitserland