Exhibition: Heilige Huisjes

Opening: 17-11-2023 5:00

Van 17-11-2023 t/m 13-01-2024


Ik teken en schilder door de kracht die ik van God heb ontvangen” Aldus Johanneke.

Johanneke van Nus tekent en schildert als ware het door God ingegeven. Net als Johanneke zijn er vele andere kunstenaars die zich bezighouden met het thema ‘religie’ en wat dit voor hen betekent. Waar de een het huis van God verbeeldt, tekent de ander de gehele kruiswegstatie.

Al vanaf oudsher bevinden kunst en religie zich in een complexe en veelzijdige relatie met elkaar. Kunst beïnvloed religie en religie beïnvloed kunst. Vroeger, maar ook nu. Het zijn pogingen uitdrukking te geven aan het goddelijke, door middel van het afbeelden van religieuze verhalen en personages.

Voor iedereen betekent religie iets anders en de tentoonstelling ‘Heilige huisjes’ stelt een aantal persoonlijke verbeeldingen hiervan tentoon.